Consultoría de Vestuario corporativo y Dress Code

Els uniformes i el codi de vestimenta són una eina d’expressió que transmet informació a través de la imatge externa/física. Forma part de la carta de presentació de tot/a professional i de tota empresa i ajuda a reflectir els valors i identitat de la marca o empresa i potència la imatge corporativa.

Uniformes

QUÈ ACONSEGUIRÀS

 • Analitzar i desenvolupar uniformes personalitzats alineats a l’activitat, objectius i valors de l’empresa.
 • Enfortir la carta de presentació dels treballadors, imatge corporativa i de marca.
 • Potenciar la primera impressió.
 • Facilitar la integració dels uniformes als diferents col·lectius.

QUÈ TREBALLAREM

Proposta d’uniformes segons activitat professional, objectius, valors i filosofia d’empresa que aporti comoditat, seguretat i benestar i transmetin el missatge que volem donar.

COM

 • Reunió per a conèixer l’empresa: necessitats, imatge, valors, cultura de l’empresa, etc.
 • Presentació de propostes.
 • Elaboració o compra.
 • Lliurament d’uniformes i «Manual de vestimenta» exclusiu.
 • Formació específica per a valorar i integrar els uniformes de manera eficaç i sense perdre identitat.
 • Seguiment personalitzat.

PreuPressupost a mida, consultar.

Manual Dress Code o Codi de Vestimenta

QUÈ CONSEGUIRÀS

 • Facilitar pautes i normes en estilisme per a adaptar l’outfit/look més idoni a l’activitat, valors de l’empresa i la pròpia identitat.
 • Enfortir integració, flexibilitat i adaptació.
 • Projectar harmonia i equilibri en vestir i potenciar la carta de presentació.
 • Potenciar la imatge corporativa i de marca.

QUÈ TREBALLAREM

Desenvolupament d’un «Manual de Dress code» segons els objectius d’imatge i filosofia empresarial per als diferents col·lectius que la formen, amb l’objectiu de facilitar informació perquè adaptin el seu estil en els seus outfits/looks professionals, sense oblidar la imatge & cultura de l’empresa.

COM

 • Reunió per a conèixer-nos i obtenir informació de la imatge, valors i cultura de l’empresa.
 • Desenvolupament de «Manual Dress Code o Codi de vestimenta» corporativa.
 • Presentació interna i lliurament del manual.
 • Formació per a la seva implementació i integració. (Opcional)
 • Seguiment personalitzat.

PreuPressupost a mida, consultar.