Assessoria en Comunicació No Verbal Standard & Premium

La comunicació no verbal és la forma d’expressió  que no requereix de paraules i representa més del 70% de la imatge que projectem sobre nosaltres  mateixos/es quan ens relacionem en l’àmbit professional i personal. Sense imatge personal & professional, no hi ha comunicació no verbal!

QUÈ ACONSEGUIRÀS

  • Conèixer i valorar la pròpia comunicació no verbal: gestos, postures, expressió facial, parallenguatge, estil, etc.
  • Gestionar i liderar la comunicació no verbal amb eficàcia al missatge i qualitats a transmetre.
  • Guanyar autoconeixement, seguretat i credibilitat abans els teus interlocutors.

QUÈ TREBALLEM

  • Pautes i habilitats per a potenciar o neutralitzar la pròpia Comunicació No Verbal o la dels teus empleats per a liderar-la amb èxit segons objectius al missatge en presentacions públiques, reunions, vídeos corporatius, etc.

COM

  • Entrevista per a conèixer-nos millor i fixar propòsits.
  • Qüestionari i exercicis pràctics per a valorar i enfortir la pròpia Comunicació No verbal.
  • Preparació d’una presentació, enregistrament per expert en audiovisuals i anàlisi “in situ”. (Prèmium)
  • Anàlisi interna de la Comunicació No Verbal: postura corporal, gesticulació, parallenguatge. indumentària, etc. (Prèmium)
  • Guia pràctica bàsica personalitzada de la pròpia comunicació no verbal: gestualitat, postura corporal, gestió facial, parallenguatge, vestuari, etc.
  • Sessió de treball per a valorar la incorporació de les pautes i habilitats treballades.

Preu Assessoria No Verbal Standard: 520€
Treball realitzat en dues sessions de 2 hores o en una sessió de 4 hores + seguiment de 30 minuts Online. El preu inclou sessions de treball, guia pràctica personalitzada + seguiment online. 

Preu Assessoria No Verbal Premium: Pressupost a mida, consultar. 
Treball dut a terme en dues sessions de 3 hores o en tres sessions de 2 hores + sessió de seguiment d’1 hora presencial. El preu inclou sessions de treball, enregistrament, lliurament de vídeo i guia pràctica personalitzada + seguiment presencial.