Serveis Empresa

Imatge & comunicació

Gestiona la comunicació i imatge professional de manera integral
Influència

Tècnica Vocal & Estudi Estil

Dominar la veu i l’estil amb seguretat, coherència i eficàcia
Visibilitat

Training VIP

Programes d’acompanyament personalitzats

Posicionament

Assessoria en Uniformes

Estudi i creació d’uniformes

Imatge corporativa

“Manual d’Estil de Vestir”

Els treballadors d’una empresa, són el seus millors ambaixadors
Identitat

Protocol

Pautes i habilitats socials i protocol·làries segons esdeveniments i país

Carta de presentació