Assessoria On line

Potència la teva imatge & comunicació a distància amb els avantatges de la tecnologia per potenciar la teva imatge & comunicació a distància.

L’opció perfecta per a qui no vol o no pot mantenir una sessió presencial per distància o temps. Pautes en estilisme i comunicació per projectar i gestionar la imatge de forma integral o reforçant algun element que formen els codis de la imatge: imatge externa, expressió i habilitats socials.

Preu: Pressupost a mida, consultar