Anàlisi d’Armari

Obres l’armari i no saps que posar-te? Dubtes de si el teu vestuari és l’adequat?

A vegades només falta conèixer i coordinar les peces i complements que hi ha en l’armari per a fer aflorar la pròpia imatge i estil.

Analitzarem les peces i complements del teu armari si encaixen amb el teu estil i silueta. Ordenarem i realitzarem looks/outfits segons les teves necessitats personals i professionals.

Servei molt pràctic per a treure rendibilitat al teu armari, estil, imatge i temps.

  • Entrevista per a conèixer-te
  • Anàlisi de les peces i complements (temporada i bàsics)
  • Prova de peces i complements
  • Ordenem i valorem
  • Proposta de looks/outfits
  • Informe
  • «Dossier personalitzat» (Opcional)

Preu: 150€ (2h) + 50€/hora

«Dossier personalitzat». Pressupost a mida. A consultar.