Què és i per a què serveix el protocol?

Protocol és el conjunt de normes, regles i conductes socials…