Càpsula 10/10: Treu la teva millor versió: imatge integral a 360º

Tu ets la teva carta de presentació i la de la teva empresa. La imatge projecta i transmet informació a través dels codis de la imatge: Imatge externa; Comunicació no verbal i verbal; Habilitats socials o protocol·làries + Actitud.

Conèixer i tractar la imatge i la seva comunicació en el seu conjunt amb habilitat, bàsic per a valorar la imatge externa com un element més d’expressió. Utilitzar la imatge externa amb destresa, no és utilitzar peces de vestir de moda, complements o maquillar-te perfecta, etc. Espero que les càpsules  4 i 5 imatge externa i estil, ajudin a apreciar el valor de la imatge externa com a eina de comunicació.

Gestionar la imatge externa, comunicació no verbal i verbal & habilitats socials de manera integral i amb l’actitud adequada, és clau i essencial per a liderar i adaptar la pròpia imatge a 360è amb flexibilitat i naturalitat segons les necessitats personals i/o professionals.

Professionalment cada vegada més hem d’exposar, compartir, gestionar i liderar informació, equips i cambres: skype, videoconferències o webinars. Com puc ser un bon comunicador o líder si no sé què comunica la meva imatge? Com puc projectar credibilitat si la meva gesticulació és de manual perquè no l’he integrat al meu estil i personalitat? Com puc projectar confiança, si vaig incòmode amb la meva indumentària?

La teva imatge & comunicació sempre són protagonistes, uneix-les de manera coordinada segons les teves necessitats i interessos i fes aflorar el potencial de la teva imatge personal, professional, corporativa o marca personal.

Coneix, gestiona i lidera la teva imatge amb essència i credibilitat, projecta i transmet la teva millor versió per a obtenir visibilitat, posicionament, confiança, prestigi i vendes.

PD. 1o càpsules en imatge i comunicació! realitzades per a oferir-te pautes i habilitats per ajudar-te a valorar, enfortir i potenciar la pròpia imatge & comunicació a nivell professional, personal i corporatiu.

Càpsula 9/10: Actitud: el teu segell personal

 

Definició d’actitud segons La Reial Acadèmia Espanyola 1. Manera d’estar algú disposat a comportar-se o obrar. Postura del cos que revela un estat d’ànim.

De tot el que portes posat la teva actitud és el més important. Imatge i actitud van de la mà. El teu comportament i estat d’ànim front una activitat o acció suma o resta, és el teu segell personal i queda reflectit a través de la imatge personal i professional.

A través de la imatge externa no existeix roba, complements, ni colors que quedin bé si no unx no es coneix i accepta, es vol i reflecteix la seva imatge interna de manera externa. Reflectir una gran imatge sense una higiene impecable de res serveix. Adaptar l’outfit a la teva personalitat i alineat a l’activitat, entorn o dress code depèn de tu.

Gestionar la postura corporal, la manera de caminar, la gesticulació facial, una el somriure, el to o les paraules adequades depèn de tu. Todxs tenim dies bons i no tan bons, problemes, alegries i influeix en l’estat emocional i en moltes ocasions es projecta de manera inconscient. Reflexionar i treballar la comunicació no verbal amb habilitat per a adaptar-nos amb la postura, gestos o moviments més idonis al context, missatge i interlocutors amb naturalitat.

Pujar a un bus i dir bon dia, sortir d’una reunió en una empresa i acomiadar-nos de recepció, entrar en una sala i saludar, donar resposta a un mail, estiguis interessat o no en la seva proposta, només depèn de les teves habilitats socials, comportament i actitud.

L’actitud queda reflectida constantment en la manera de fer i actuar d’una persona. Fes que deixi petjada de manera positiva a través de la teva imatge personal & professional.

Propera càpsula 10/10: Treu la teva millor versió: imatge integral a 360º.

Càpsula 8/10: Habilitats socials: diferenciació

Les habilitats socials són un conjunt de conductes que permeten interactuar i relacionar-se amb els altres de manera afectiva i satisfactòria. Un bon dia, donar la mà de manera ferma i segura o utilitzar el mòbil de manera correcta depenent del context, ens influeix a percebre i valorar als nostres interlocutors amb unes qualitats, valors, etc. Per això sempre he inclòs les habilitats socials com un codi de la imatge personal o professional.

Habilitats socials bàsiques a dominar professionalment:

 • Puntualitat: gestiona el teu temps i respecta el temps dels altres.
 • Salutació: és un dels usos socials del món més estesos. És un complement de la presentació o una mostra d’atenció i deferència de relacionar-se amb altres persones. Cal tenir en compte que les maneres de saludar són molt diverses, és convenient aplicar el sentit comú segons el moment, persones, grau de coneixement i amistat, així com els costums del país o cultura. Un bon dia, hola o adéu han de formar part, de manera natural, en qualsevol entorn.
 • Tracte: principis generals que capaciten per a acomodar-se a diverses situacions.
 • Ús del mòbil: utilitzar-ho de manera professional, concorde al context.
 • Conversa: manera de crear un espai de relació comuna o no entre diferents persones. Són molts els professionals que per vergonya o por al ridícul eviten participar en reunions, ponències, etc.
 • Usos socials: no són iguals en tot en el món. Conèixer les tradicions, religió, costums d’un país o entorn cultural amb el qual es col·labora és bàsic per a respectar-les i evitar comentaris o situacions incòmodes per a totes dues parts i perjudicar possibles col·laboracions i negocis.

Utilitzar les habilitats socials bàsiques de manera apropiada s’agraeix, obre portes, enforteix l’empatia i interacció i potència la carta de presentació personal, professional i corporativa i ajuden a diferenciar-te.

Propera càpsula 9/10: Actitud: el teu segell personal

Càpsula 7/10: La veu i la seva influència

 

Comunicar-se a través de la veu és una habilitat. Segurament si has escoltat la teva veu, no t’ha agradat… Fora perjudicis!!! Acceptació, valoració i entrenament és essencial per a dirigir la teva veu i influenciar amb el teu missatge sigui en una reunió, podcast, videoconferència, speechmeeting, telèfon, etc.

Pautes per a liderar la teva veu:

Respiració. Dominar i controlar la respiració diafragmàtica.

Articulació. Saber utilitzar l’articulació dels fonemes, segons l’idioma amb el qual es transmet el missatge.

Pronunciació. Adaptar el ritme, registre, volum, entonació adequat, per a pronunciar un missatge clar i contundent.

És molt important tenir en compte que veu, cos i ment van de la mà i treballen conjuntament. Si treballen independentment, és impossible dominar i projectar una veu creïble i segura. Per això fa falta dominar:

Relaxació activa. Abans de pronunciar una paraula o parlar, cal saber relaxar qualsevol part del cos i evitar tensió. Gran enemiga de la veu.

Coneixement del cos. Per a transferir una veu enèrgica, cal saber utilitzar la veu a través del cos.

Tots els elements parlats requereixen coneixements, pràctica, esforç i perseverança. Igual que tots els elements que componen els codis de la imatge.

Recorda que la comunicació no verbal és el primer que captem, de manera que el 38% de l’impacte és a través de la veu, el 55% és el moviment del cos i tan sols un 7% s’atribueix a les paraules. Amb l’estadística podem afirmar que el contingut del missatge és important, però molt més com es transmet. I aquí parlem del to, registre, velocitat, modulació, etc. Només tu pots gestionar la teva veu de manera efectiva i influent.

Propera càpsula 8/10: Habilitats socials: diferenciació

Càpsula 6/10: Expressió: comunicació no verbal i verbal

Expressió, la comunicació verbal pot ser oral i escrita. I la comunicació no verbal queda englobada al comportament a través de la disciplina de la:

Cinèsica: Gestos: Expressió facial; Postura corporal; Mirada; Somriure. Moviments.
Proxèmica: ús de l’espai en les relacions interpersonals.
Cronèmica: concepte del temps.
Imatge personal: treballada com a codi independent, càpsula 4 i 5.
Hàptica: comportament i percepció tàctil.
Parallenguatge: To; Volum; Ritme; Silencis.

Algunes recerques sobre la conducta no verbal corroboren que són precisament els missatges no verbals que arriben als altres que fan que acceptis o rebutgis a algú, que t’agradi o desagradi, t’interessi o t’avorreixi, percebis falsedat o veracitat de la informació que li estàs transmetent.

El llenguatge corporal influeix en com ens veuen els altres, però també pot canviar la manera de veure’ns a nosaltres mateixos.

Cal tenir habilitat per a projectar la comunicació no verbal adequada al context (conversa, emocions, cultura, etc. ) i captar la informació dels interlocutors.

Segons Albert Mehrabian, el 55% del missatge de la comunicació prové a través del cos, el 38% del parallenguatge i únicament el 7% de les paraules.

Funció de la comunicació verbal: 

 • Expressar idees, opinions, sentiments i emocions.
 • Compartir informació. Influir en l’opinió dels altres: persuadir, convèncer, etc.
 • Provocar reaccions: sorprendre, divertir, simpatitzar, etc.
 • Gestionar les nostres relacions socials: saludar, conversar, presentar idees o projectes.

Funció de la comunicació no verbal:

 • La comunicació no verbal es presta a múltiples interpretacions.
 • TTransmet la major part d’informació que reben els altres de unx mismx. Està omnipresent en tota comunicació, presencial, virtual, telefònica, etc.
 • Està unit i no es pot separar del contingut de les paraules.
 • Té particularitats pròpies en cada cultura.
 • Comprèn l’estudi de tots els signes no lingüístics (gestos corporals i facials, postures, maneres, distàncies, inflexions de la veu i aspecte personal).
 • És inseparable del context en el qual es produeix.

La comunicació no verbal i verbal projecta i transmet a través de la imatge. Creus què li treus rendiment a la teva comunicació verbal? La teva comunicació t’identifica? La teva comunicació no verbal i verbal van en la mateixa direcció? Creus que la teva expressió enforteix la teva imatge professional o tot el contrari?

Comunica més i millor gestionant-les de manera coherent i autèntica segons el missatge, objectiu comunicatiu, etc.  Evita la imitació i recorda que tots tenim les mateixes eines però no la necessitat d’utilitzar-les de la mateixa manera.

Controlar la comunicació no verbal t’ajudarà a millorar la teva comunicació i els teus missatges.

Propera càpsula: La veu i la seva influència.

Càpsula 5/10: L’essència del teu estil

 

“L’estil és l’exterior del contingut i el contingut l’interior de l’estil. No poden anar separats.” Jean-Luc Godard.

El teu estil ets tu per dins i per fora. Ha de reflectir i transmetre la teva personalitat i fer aflorar la teva essència. L’essència és definida com un conjunt de característiques necessàries i imprescindibles per a alguna cosa o algú sigui el que és. Darrere de tota persona hi ha uns gustos, afinitats, personalitat, entreteniments, expressions… L’estil requereix autoconeixement, reflexió i acceptació. Coneixes el teu estil? El teu armari defineix la teva essència? I la teva comunicació? Explora, observa, analitza, valora, reconeix, accepta’t i desenvolupa el teu estil perquè et representi amb autenticitat.

Tres funcions bàsiques de l’estil:

 • Reflectir la teva personalitat
 • Aportar confiança i comoditat
 • Oferir visibilitat

Els errors més comuns de l’estil són:

 • Imitar outfits i estils de vida
 • Pensar que no es té estil
 • Voler passar desapercebut

L’estil aporta identificació, autoestima, confiança, seguretat. L’essència del teu estil és identitat, roman en el temps, és l’expressió de la teva individualitat, de la teva forma de vida personal i professional, dels teus gustos i de la teva personalitat.

«Estil és alguna cosa que cadascun de nosaltres tenim. Tot el que hem de fer és trobar-ho.. Diane Von Furstenberg.

Només tu pots gestionar i liderar la teva imatge externa, expressió i actitud de manera harmònica i deixar petjada amb el teu estil. T’atreveixes a fer aflorar el teu estil?

Propera càpsula 6/10: Expressió: comunicació no verbal i verbal.

Càpsula 4/10: Imatge externa: informació & identitat


En moltes ocasions es confon imatge personal amb imatge externa. La imatge externa és un codi més de la imatge personal i va més enllà d’estètica o aparença, vestir bé o portar un maquillatge impecable.

Abans de parlar, la teva imatge externa ja ha informat per a tu a través de tots els elements que portes sobreposats de manaera conscient o inconscient, i que formen part de la teva carta de presentació i identitat.

Indumentària i complements, és un llenguatge. Les peces i complements quan es posen damunt del propi cos reben un valor i missatge personal. Cal sentir-se identificat i han d’anar d’acord alineats al teu estil, personalitat, tipologia corporal i facial. Han d’aportar-te identitat, comoditat i visibilitat. Fer-te sentir bé. Els complements excessivament grans o que facin soroll (captadors d’atenció), poden distreure als teus interlocutors del teu missatge.

Cabell, net i cuidat. Tall i pentinat alineat amb el teu estil i tipologia facial.

Maquillatge, serveix per a potenciar trets i aportar lluminositat tant a dona o home.

Higiene personal, impecable.

Colors, siguin peces de vestir, complements, maquillatge o pentinat han d’aportar lluminositat al rostre i sobretot seguretat i confiança.

Outfit/look, combinació de peces de roba i complements, a més del pentinat i maquillatge. Línies, formes, volums, colors i textures que varien segons les estacions de l’any, modes, tendències, gustos, etc. La comunicació corporal i facial han d’anar aliniats i en una mateixa direcció.

L’outfit professional pot ser de lliure elecció, imposat com l’ús d’uniforme o haver d’adaptar un dress code marcat per l’empresa. Les tres possibilitats requereixen adaptar l’outfit/look amb identitat, coherència i actitud.

Els teus outfits/looks ets tu. Coneix-te, accepta’t. Evita aparentar el que no ets.

Aprèn a destacar les teves fortaleses i minimitzar les teves inseguretats. Per exemple, si t’agraden les teves espatlles, tria peces i complements que els potenciïn de manera harmònica amb la resta del cos, això t’aportarà seguretat i confiança. Si els pantalons de tir baix estan de moda però no encaixen amb la teva silueta, evita’ls perquè t’aportaran incomoditat i inseguretat. Si ets tímid no facis ús de la indumentària per a amagar-te, cal trobar el teu estil que t’identifiqui i t’aporti seguretat.

Fes que t’ajudin a projectar habilitats i competències. Per exemple, Barack Obama quan es va presentar per a president per als EUA en les seves primeres eleccions, en diversos discursos va dir: “és hora d’arromangar-se”. Ho va escenificar arromangant-se les mànigues de la seva camisa i coordinant la resta de peces i complements adequats i amb molta naturalitat. Es va utilitzar la imatge externa/ carta de presentació per a reforçar el seu missatge: energia, dinamisme, integració i jovialitat.  Va projectar i transmetre empatia, adaptabilitat i  flexibilitat.

Recorda, “La moda passa de moda, l’estil mai”. Fes que la teva imatge externa t’identifiqui amb estil.

Pròxima càpsula 5/10: L’essència del teu estil