Escenografia política: imatge i comunicació.

Escenografia política, estratègia de comunicació que juga…