La imatge professional en l’atenció al client

La imatge professional juga un factor primordial en l'atenció…