Imatge Personal

Què diu la teva imatge de tu? El teu estil et defineix? Vols resoldre dubtes sobre la teva imatge i la seva comunicació? T’ajudem a fer aflorar la teva imatge a través els seus codis: imatge externa, expressió, habilitats socials. Serveis en imatge personal i professional. Tu ets la teva carta de presentació.

Imatge Empresarial

Quina imatge i comunicació projecta la teva empresa a través dels empleats? La teva imatge & comunicació transmet de forma alineada? Assessorem empreses i professionals a gestionar i potenciar la imatge externa & expressió de manera integral o individualt. “7 segons per a una primera impressió”.

Formació

Vols treure la teva millor versió i la del teu equip? Desenvolupem programes i impartim cursos, workshops i conferències específiques en imatge i la seva comunicació. Imatge personal, professional i corporativa: eina de comunicació. “Ningú pot evitar projectar una imatge i transmetre informació”,

© Copyright Consol Vilar