Assessoria en Uniformes

L’uniforme projecta un missatge visual. Aquest quedar reflectit en la primera impressió dels diferents col·lectius que formen l’empresa. Assessorament personalitzat del vestuari, segons l’activitat i cultura de l’empresa, per incrementar la imatge corporativa i valor de marca. A més, l’ús d’un uniforme adequat, pot contribuir positivament, a la motivació i benestar del propi treballador.

  • Definició i proposta d’estil segons la filosofia d’empresa
  • Adaptació de l’uniforme segons la tipologia corporal i facial del treballador
  • Suggeriments i formació en la integració de l’uniforme als diferents col·lectius

PreuPressupost a mida, consultar