Assessorament Corporatiu per Esdeveniments

Estudi, assessorament, suggeriments i estratègies per potenciar la imatge corporativa d’empreses i del seu personal, en esdeveniments com ara    -fires, presentacions, congressos, presentacions de producte, etc.-

Per reflexar el que realment es vol comunicar, segons els objectius a aconseguir, i alineat a la seva cultura empresarial. Per projectar una imatge d’empresa segura, fiable i professional. Incrementant el valor i la visibilitat de la marca o empresa.

Assessorament individual o col·lectiu en:

  • Estilisme corporatiu (Vestuari i maquillatge)
  • Habilitats socials i protocol·làries
  • Disseny gràfic i comunicació visual
  • Comunicació en Xarxes socials.

Preu: Pressupost a mida, consultar