Marca Personal

Utilitzar la marca personal per aconseguir èxits personals i professionals, bàsic un mercat laboral competitiu. Pautes, habilitats i estratègies per projectar una imatge, creïble i autèntica vs. la marca personal a nivell presencial i a les xarxes socials.

Preu: Pressupost a mida, consultar