In company

Els empleats d’una empresa són els seus millors ambaixadors. La Imatge personal, professional i corporativa és una eina de comunicació.

Conèixer, valorar i gestionar la imatge i la seva comunicació, clau per obtenir autoconeixement, visibilitat, posicionament i venda.

Alguns dels nostres treballs realitzats:

-Imatge personal 360º. Estratègies per a una comunicació eficaç.
-Imatge personal: carta de presentació.
-La importància de la imatge personal
-“Ningú pot evitar projectar una imatge”
-Com superar la por per parlar en públic?
-Imatge personal + actitud= Influencia i embena
-Comunicació no verbal aplicada a l’oratòria
– Imatge personal vs. Marca personal

Tota formació, programa o conferència és tractada de manera personalitzada i treballada de forma pràctica segons les necessitats i objectius de l’empresa.