Imatge Personal

Què diu la teva imatge de tu? Quines qualitats t’agradaria transmetre? Nosaltres t’ajudem a gestionar la teva imatge de forma integral. Vestimenta, gestualitat, maquillatge, veu, estil… Serveis en imatge  pràctics i personalitzats segons les teves necessitats personals i professionals. Tu ets la teva carta de presentació.

Imatge Empresarial

Quina imatge projecta la teva empresa a través dels seus treballadors? La teva imatge professional transmet amb eficàcia?  Assessorem a empreses i professionals a projectar i transmetre el que realment volen comunicar, gestionant imatge & comunicació de forma integral segons els seus objectius, amb naturalitat.“7 segons per a una primera impressió”.

Formació

Imatge Personal, Professional i Corporativa: eina de comunicació. Coneixements, habilitats i estratègies per enfortir la imatge personal & professional amb seguretat, credibilitat i naturalitat en qualsevol activitat i entorn. “Ningú pot evitar projectar una imatge i transmetre informació”,